Schoolprojecten

Onder schoolprojecten vallen een aantal projecten en opdrachten waar ik aan heb gewerkt en waar ik het meest van heb geleerd. Deze projecten staan op volgorde van semester.

Semester 4, blok 2: Project ‘de Wintertuin’
Locatie: Cantonspark, Baarn
Opdrachtgever: J. de Regt, gemeente Baarn

De opdracht vanuit de HU was op een leegstaand monument te zoeken en deze op te knappen en een nieuwe functie te geven. Er is gekozen voor de Wintertuin in Baarn omdat dit de grootste en oudste glazen kas is die nog staat in Nederland. Op het moment van de opdracht werd de Wintertuin al onder handen genomen door de gemeente Baarn. Deze is opgeleverd op 25/10/2012.

Mijn projectgenoten en ik hebben deze kas geanalyseerd op bouwkundige, bouwfysische en constructieve problemen. Na deze problemen in kaart gebracht te hebben is er gekeken naar mogelijke oplossingen met daarbij een plan van aanpak hoe de problemen stap voor stap aangepakt kunnen worden.

Opening 2;1[Foto genomen bij de oplevering op 25/10/2012]

Als nieuwe bestemming voor dit gebouw zijn we gegaan voor een restaurantfunctie. Het is een prachtige locatie in het Cantonspark en er is ruimte voor een terras die op de zon staat de hele dag. Het straalt de luxe van Baarn uit als nooit te voren, waar iedereen van zou kunnen genieten.

Semester 7, blok 1 & blok 2: Project ‘Stadstimmerhuis 3.0’
Locatie: Haagseveer, Rotterdam
Opdrachtgever: M. Oosterhuis, Adviseur ruimtelijke kwaliteit bij ‘Dorp, stad en land’

De gegeven opdracht vanuit de HU was om een leegstaand gebouw te zoeken om deze een nieuwe bestemming te geven. Er is gekozen voor wat meer uitdaging: Het Stadstimmerhuis in Rotterdam. Deze werd op het moment herbestemd tot een nieuwe markthal door OMA. Deze zou opgeleverd moeten worden in 2014.

Door de opdrachtgever is er een aantal functies gegeven die in het gebouw zouden moeten en hiermee zijn mijn projectgroep en ik aan de slag gegaan. Omdat het project zo groot was is het opgedeeld in verschillende fases. Van deze fases is fase 2 technisch uitgewerkt. Deze fase ging over het bestaande deel van het gebouw waar een hotel met restaurant zou komen. Dit was ook het deel van het bestaande pand en een deel van de aansluiting op het nieuwe gebouw. Ook dit project hebben we zo veel mogelijk bouwkundige gebreken gevonden en geprobeerd op te lossen. Uiteindelijk is er een plek gecreëerd in het centrum van Rotterdam waar men kan verblijven in stijl.

Semester07; STH02 [Render van definitief ontwerp, ontwerp van Daniël Grobecker]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *