Toekomst

De toekomst voorspellen is moeilijk. Deze kan worden voorspeld aan de hand van zogenaamde ‘trends‘. In de Van Dale staat het woord trend omschreven als ‘ontwikkelingslijn‘. In een ontwikkelingslijn wordt er gekeken naar bepaalde ontwikkelingen, en hoe deze zich verder kunnen ontwikkelen in de toekomst. Notitie hierbij: dit zijn voorspellingen en geen feiten.

Zorg van de toekomst

Het boek ‘Diagnose 2025’ is een verzameling van 17 grote trends in de zorg, en hoe deze zich mogelijk kunnen ontwikkelen. Uit dit boek zijn een aantal trends gehaald die ook bouw en vastgoed gerelateerd zijn, of waar rekening mee gehouden moet worden. Het schema dat hierboven staat is een klein overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg die betrekking kunnen hebben op dit project. Van deze punten worden de punten onder het kopje ‘vastgoed’ kort toegelicht.

In het boek ‘Diagnose 2025’ heeft Marinus Verweij, arts en directeur TNO Centrum, een column gewijd aan vastgoed van de zorgsector Hieruit kwamen de volgende punten:

Schaalverkleining zorgt voor meer specialisatie. All-in-one gebouwen dreigen snel log te worden, en daardoor minder overzichtelijk. Daarbij komt dat mensen het gebouw niet meer uit komen en voelen zich opgesloten en afgezonderd. In de ontwerpopdracht nemen we dit punt mee. Functies komen zoveel mogelijk los van de woonruimtes en voor iedereen toegankelijk.

Ook efficiëntie is erg belangrijk. Quote: ‘Elke meter die een verpleegkundige teveel loopt kost tijd en geld‘ (Diagnose 2025, pag. 155). Om het woon-zorgcentrum in de ontwerpopdracht zo efficiënt mogelijk te maken voor de verpleegkundige moet rekening worden gehouden met plaatsing van bepaalde ruimtes en routing. Maar dit is niet alleen een probleem op te lossen door een slimme ruimte-indeling. Ook het rooster, de taken die moeten worden verricht en de volgorde daarvan hangt af van de instelling die zich erin vestigd en hun roostermakers.

Wat goed aansluit aan het concept ‘Van vastgoed naar Zekergoed‘ is om het gebouw een algemene uitstraling te geven. Waarom? Als het woon-zorgcentrum gedeeltelijk of compleet leeg komt te staan moet het vastgoed nog zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. Door bijvoorbeeld te herbestemmen naar een andere functie, naar iets waar vraag naar is. Met een zo algemeen mogelijke uitstraling hoeft er minder te worden aangepast aan het gebouw en heeft men minder het idee zich in een oud woon-zorgcomplex te bevinden.

Maar deze algemene uitstraling is niet het enige. Goede architectuur kan als zeer prettig worden ervaren: Architectuur als ‘healing‘. Het gebouw moet er zo uit komen te zien dat de zorginstelling er trots op is het woon-zorgcentrum te bezitten, en de ouderen er trots op zijn er een woning in dit woon-zorgcentrum te hebben.

Ook staat in het schema het punt ‘rekening houden met zwaarlijvigheid‘. Dit discussiepunt wordt uitgelegd op de Denk mee! -pagina, en hier kunt u uw mening geven over dit onderwerp

Uiteindelijk zijn uit dit schema de volgende ontwerpeisen gekomen:
● Overdimensionering tussen wanden en vloeren
● Genoeg ruimte in de woning
● Woningen voor deeltijdzorg
● Schaalverkleining
● Slimme ruimteindeling
● Algemene uitstraling
● ‘Architectual healing‘
● Overdimensioneren t.b.v. de omvang van de mens

Een gedachte over “Toekomst

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *