Van vastgoed naar Zekergoed

Het idee
Leegstand, een groot probleem in Nederland. Meer dan 7.000.000 m2 vloeroppervlak staat leeg en er komt alleen maar meer bij. Dit probleem vraagt om een oplossing en mensen hebben het magische woord ‘herbestemmen’ gevonden. Allerlei leegstaande gebouwen worden onder handen genomen en krijgen een nieuwe functie. Maar hierdoor lossen we alleen het probleem op van leegstand wat er nu is. We zijn aan het repareren.

Met repareren is niks mis, het is juist heel goed. Maar dit is niet de manier hoe je structurele leegstand in de toekomst voorkomt. Als er wordt nagedacht over hoe dit probleem in de toekomst voorkomen kan worden zijn we aan het ontwerpen.

Hoe ontwerp je slim een gebouw dat leegstand zo veel mogelijk moet voorkomen? Verschillende partijen zijn hier al een heel eind mee op weg, maar de meeste van deze partijen kijken niet ver genoeg vooruit. Met misschien maar 2 of 3 extra stappen kan er al leegstand in de toekomst worden voorkomen. Met dit onderzoek gaan we kijken welke stappen dit zijn en of het haalbaar is om toe te kunnen passen in praktijk.

Ik geloof dat dit onderzoek de oplossing kan geven om het leegstandsprobleem in Nederland op te lossen. Ik geloof dat we ons vastgoed kunnen veranderen in een Zekergoed!

Bouwmethode
Als eerst is er gezocht naar een bouwmethode die het doel hoger stelt dan bouwen alleen. Na een aantal mogelijkheden geanalyseerd te hebben is er gekozen voor een bouwmethode die een scheiding maakt tussen drager en inbouw. Om het doel te halen moest de drager zo veel mogelijk verschillende functies kunnen huisvesten. Alle eisen waaraan de drager en de inbouw zouden moeten voldoen zijn samengesteld en een Standaard programma van eisen (Standaard PVE).

Ontwerp
Het Standaard PVE was nog heel globaal, dus er moest een voorbeeldcasus worden uitgewerkt. Door het ontwerpen van dit gebouw zijn er een aantal standaard afmetingen en bepalingen naar boven gekomen die toegevoegd konden worden aan het Standaard PVE.
Het ontwerp heeft daarbij nog een Specifiek PVE voor de eerste functie die het gebouw zou huistvesten, in dit geval een woon-zorgcentrum.

Standaard PVE
Hieronder staan een aantal belangrijke punten weergegeven van het uiteindelijke Standaard PVE:
1. De gevel staat los van de constructie
De gevel heeft een kortere levensduur dan de constructie, daarom moet deze losgekoppeld kunnen worden om het makkelijk te kunnen vervangen.
2. De gevel moet een vrij neutrale uitstraling hebben, maar moet wel voldoen aan de eisen van de mogelijke toekomstige functies, zoals een buitenruimte.
3. Er moet worden geanticipeerd worden op toekomstig gebruik, in de vorm van extra ruimte t.b.v. mens en installaties. Overdimensionering kost extra geld, maar dit zou zich over tijd terug moeten verdienen.
4. Dit plan zou goed kunnen werken op de markt samen met een DBFMO contract. DBFMO staat voor Design, Build, Finance, Maintain & Operate. Dit contract zorgt ervoor dat het gebouw van de aannemer is. Hierdoor gaat de aannemer in het beginstadium al nadenken over anticiperen op de toekomst, zoals leegstand van het gebouw. Omdat de aannemer wil anticiperen zal er vraag zijn naar bouwmethoden die rekening houden met het vastgoed voor toekomstig gebruik.

Interresse in dit onderzoek? Mijn gegevens kunt u vinden op de Contact-pagina!

AFS_Logofront_2013-09-03

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *